henritc.gov.vn henritc.gov.vn

Last updated: 2019/11/9

Trung Tâm CNTT Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội

News site template Joomla 2.5 for newspaper

Tag Info henritc.gov.vn

Tag
H1 H2 H3 H4 H5
1 8 1 10 0
Image 20
Frame No
Flash No
Size 62,616 characters
Meta Description Yes
Meta Keyword Yes
Keywords news site template Joomla 2.5, Joomla 2.5 template, template news news 2.5 joomla, articles, newspaper

Recently updated domains

Technical Info for henritc.gov.vn

Name henritc.gov.vn
Charset UTF-8
Programming Language PHP/5.2.9
Web server Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i PHP/5.2.9
IP Address 123.25.29.116

Check backlink

Google Check
Yahoo Check
Alexa Check
Bing Check
Aol Check

Backlink

Backlink for henritc.gov.vn

Header tag

H1

- Trung Tâm CNTT Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội

H2

- Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường: Tiếp tục thực hiện đo đạc bản đồ hiện trạng và cắm mốc giới cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố

- Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2019

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên Môi trường: Thực hiện đo đạc bản đồ hiện trạng và chỉ lệnh cắm mốc giới cho các đơn vị trên địa bàn thành phố quý 1/2019

- TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

- THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

- ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

- VĂN BẢN-PHÁP QUY

H3

- Liên kết Website

H4

- Thực hiện Đo đạc bản đồ hiện trạng và chỉ lệnh cắm mốc giới cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố quý 4/2018

- Tiếp tục thực hiện Đo đạc bản đồ hiện trạng và chỉ lệnh cắm mốc giới cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố

- Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

- Chi bộ Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

- Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội họp Chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2018

- Thực hiện Đo đạc bản đồ hiện trạng và chỉ lệnh cắm mốc giới cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố quý 3/2018

- Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam (CNTT)

- Bên trong khu đô thị "phủ xanh" giữa lòng Hà Nội

- THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC THỬA ĐẤT TẠI Ô QUY HOẠCH B4/NO1 PHƯỜNG THƯỢNG THANH, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI

- Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử