prosjektveiviseren.no prosjektveiviseren.no

Last updated: 2019/3/14

Prosjektveiviseren | En felles prosjektmodell for offentlig sektor - Difi

Prosjektveiviseren er en nettbasert veiledning til Difis anbefalte prosjektmodell for gjennomføring av IKT-prosjekter i offentlige virksomheter.

Tag Info prosjektveiviseren.no

Tag
H1 H2 H3 H4 H5
3 12 7 0 0
Image 2
Frame No
Flash No
Size 33,610 characters
Meta Description Yes
Meta Keyword Yes
Keywords Prosjekt, Prosjektveiviser, Prosjektveiviseren, Erfaringsdatabasen, Erfaringsutveksling, Erfaringsdeling, Kunnskapsdeling, Prosessmodell, Fasemodell, Prosjektledelse, Veiledning, Samhandling, Samordning, Samspill, Planlegging, Gjennomføring, Kvalitetssikring, Koordinering, IKT-prosjekter, IT-styring, Governance, Community, IKT-politikk, Felleskomponenter, IKT-arkitektur, Arkitekturprinsipper, IKT-standarder, Prosjektmodell, Budsjettprosessen, Selvdeklareringsskjema, Programledelse, Porteføljestyring

Technical Info for prosjektveiviseren.no

Name prosjektveiviseren.no
Charset UTF-8
Web server nginx
Javascript library jquery
IP Address 79.170.81.231
Google Analytic UA-Compatible

Check backlink

Google Check
Yahoo Check
Alexa Check
Bing Check
Aol Check

Backlink

Backlink for prosjektveiviseren.no

Header tag

H1

- Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

- Velkommen til Prosjektveiviseren

- Siste nyheter

H2

- Søkeskjema

- Konsept

- Planlegge

- Gjennomføre

- Avslutte

- Realisere

- Prosjektveiviseren er Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.

- Er du interessert i "agil ledelse"?

- Hva er nytt i Prosjektveiviseren 3.2?

- Årets førjuls-seminar hos Difi

- Er du nysgjerrig på Prosjektveiviserens historie?

H3

- Versjon 3.2 - februar 2019

- Formål:

- Målgruppe:

- Innhold:

- Egnet for:

- Dekker ikke:

- Nyttige tips: